ARDIÇ REZİDANS

Ardıç Rezidans projesi, Çeşme Ardıç bölgesinde yer almaktadır.

Tasarım yaklaşımı, arsa içinde yer alan ardıç ağaçlarının etrafında şekillenmiştir. Yapı kütlesinin ortasında kalan ağaçlar korunarak yapı, kütlesel olarak parçalanmıştır. Bu parçalanma mimari planlama kurgusunda da kullanılmıştır. Mimari tasarımın önemli enstrümanlarından olan akışkan teras formları ardıç ağaçlarının siluette taradıkları izler temel olarak kurgulanmıştır. Aynı zamanda teras tasarımları katları birbirinden kopartarak doğrudan deniz üstünde konumlanmışçasına bir bakış vermektedir. Terasların geometrisi 3d programlar aracılığıyla üretilmiş GFRC panellerden oluşmaktadır.

Fotoğraf: Cem Bayoğlu, İlkay Ergüneş

Yer: İzmir, Çeşme

Yıl: 2017- 2018