H EVİ

Yapı ağaçlık bir alanın içinde yer almaktadır. Projeyi yoğun ağaç doku içindeki boş alanları dolduracak şekilde ağaçları kesmeden yerleştirdik. Bu amaçla plana etki eden fonksiyonlar farklı kütlelere paylaştırılmıştır. Bu kütlesel parçalanma “yapı”yı daha küçük hissettirmekte ve arsaya mütevazice oturmasını sağlamaktadır. Bu kütlesel yayılma arsanın bir kenarında misafir evi kütlesi ile sonlanmaktadır.

 

Ana yapı üç kütlenin birlikteliğinden oluşur. Misafir evi yapıya 50 mt uzaklıktaki boş alanda kurgulanmıştır. Çakan evindeki kesitteki parçalanmanın yerine bu projede planda parçalanmanın etkileri üzerinde durulmuştur.. Yoğun ağaç doku içinde yapıyı yükseltmeden, topoğrafya ve doğa ile uyumlu bir plan organizasyonu amaçlanmıştır. Ortadaki kütle yaşam alanını, girişe gore soldaki kütle yatma alanını, girişe gore sağdaki kütle ise yemek ile ilgili fonkisyonları barındırmaktadır. Kütlelerin parçalanma etkileri ise cephenin dolu dokusu merdiven geçişi ve koridor geçişlerindeki cam-şeffaf bağlantı yapıları ile sağlanmaktadır.

 

Bu ev dış mekanı mümkün olduğunca içeriye almak üzere kurgulanmıştır. Büyük cam yüzeyler, çatı ile birleşme noktalarındaki bant pencereler iç mekanda çatı arası etkisini ortadan kaldırmaktadır. Evin içinden bakıldığında ev in sınırlarını ağaçlar oluşturmaktadır.

 

Yapı çatı kesit kullanımı ve detay çözümleri ile farklılaşmakatadır. saçaklardaki farklı kesitlerin oluşturduğu kesit kalınlıkları dışarıdan hiç hissedilmemektedir. saçak uçları ince bir profil ile sonlanmaktadır. Yapı cephesini oluşturan doğramalar ise köşe noktarında profilsiz birleşmekte ve yapı sınırlarını ortadan kaldırmaktadır.

Yer: Kemerburgaz, İstanbul

Tarih: 2006-2008

Fotoğrafçı: Ali Bekman