TIM APARTMANI

Proje Ankara, Ümitköy’de, alçak yoğunluklu bahçeli ev kent dokusu ile askeri alanın çeperinde yer alan bir konumdadır. Konumu itibariyle çevreye hakim bir noktadır.

Konut-apartman alışagelmiş planlama tipolojisini değiştirerek, ekonomik, etkili ve dinamik bir mimari dil yaratmak hedeflenmiştir. Tasarımın ana kurgusu olarak, farklı perspektif ve bakış alanlarına sahip üniteler oluşturmak istenmiştir. Bu sebeple de içi boş bir dairesel geometri tercih edilmiştir. Bu dairesel geometri üzerine yerleşen tüm üniteler kente her açıdan farklı pencere açabilmektedir. Yapının aynı zamanda yakın çevresindeki yüksek katlı imarın verdiği yükseklik ifadesi, yatay parapet hareketleriyle algısal olarak hafifletilmeye çalışılırken, insan perspektifinden bakıldığında da her katta, daire ve elipsin birleşmesinden ortaya çıkan yumurta şeklindeki balkon parapetlerin yükseldikçe 120 derece açıyla dönerek daire planlı kütleye dinamizm kazandırmaktadır.  Ekonomik, dinamik ve yalınlığı bir ifadesi olarak deneysel bir apartman tasarımı oluşturulmaya çalışılmıştır.

Yer: Ümitköy, Ankara

Tarih: 2009-2014

Fotoğrafçı: Özgür Arı