Mİ'MARİN AYAYORGİ

Ayayorgi Evleri projesi, Çeşme Dalyan Yolu üzerinde, denizden 800 metre içeride müstakil parselleri üzerine inşa edilmiş 20 adet müstakil evden oluşur. Tasarım yaklaşımı olarak, iç-dış geçirgenliği yüksek, içeride ve dışarıda farklı alan kullanım imkanı sunan, dinamik ve zengin mekan algısı yaratılmak hedeflenmiştir. Proje imarın dayattığı tipolojik benzeşen yapı dili, birbirinin üstüne kayan plaklar, dışa ve içe doğru hareket eden duvar panelleri ile bozuma uğratılmaya çalışılmıştır. Bu kayan ve hareket eden düzlemler yapısının sınırlarını ve dayatılmış imar geometrisinin konturlarını bulanıklaştırmaktadır. Az malzeme ile elde edilen kütle etkisi ve eksiz birleşim detayları ile tasarımın omurgasını oluşturmaktadır.

Fotoğraf:Özgür Arı

Yer: Ayayorgi Koyu, Çeşme

Tarih: Haziran 2019