ADİL DİLEKCİ GELİŞİM LİSESİ

Gaziosmanpaşa’daki eğitim yapısı projesi, yakın çevrenin sosyolojik, kültürel katmanları ve arsanın fiziksel sorunları göz önüne alınarak tasarlandı.

Sosyal çevre incelendiğinde; düşük gelir grubu aileler, madde bağımlı ve şiddet eğilimli genç profil, şiddete maruz kadın ve aile yapısı, az eğitimli kadın nüfus gibi etmenler, bu yapının sadece bir okul yapısı olmanın ötesinde yılın her günü aktif yaşayan bir halk eğitim merkezi haline gelmesine dönüştürmeyi amaçlamaktadır.

Aynı zamanda proje alanının 50 mt lik bir kot farkına oturması çözülmesi gereken önemli bir sorundur. Erişilmesi çok zor iki farklı kotta yer alan kentsel dokunun kesişme yerinde yer alan bu yapı, yukarıdaki yerleşim alanlarındaki çocukların ve aileler ile daha alt kotta yaşayan kullanıcıların bu okula erişimleri birlikte düşünülerek tasarlanmıştır.  Formun bir rampa şeklinde tasarlanmasının temel sebebi bu mevcut kot farkını proje lehine kullanma çabasıyla ilgilidir. Bu rampalı yapı formu sayesinde projede iç ve dış mekan geçişliliği, sürekliliği elde edilmiştir. Her kapalı alan doğrudan dış mekana erişebilmekte ve yapı iç ve dış sınır algısı bulanıklaşmaktadır.

Kapalı alanlar kadar elde edilen açık alanların da eğitim alanının bir parçası haline getirilmesi sağlanmıştır. Eğimli rampa alanları, kotlar arası sirkülasyonu çözmek için kullanılmakla birlikte, aynı zamanda perma-kültür ekim alanları, açık sergi alanları, fiziksel aktivite alanları hatta açık hava sinema alanı, dinleti alanı gibi bir çok fonksiyona imkan tanır hale getirilmiştir.

Kapalı alanlarda ise esnek mekan kurgusu hedeflenmiştir. Yaş odaklı kapalı eğitim sisteminin ötesinde farklı yaş gruplarının ortak eğitim görebilecekleri yarı-açık çalışma alanları kurgulanmıştır.  Bu alanlar sınıf dışı kolektif üretim alanları olmaktadır.

Ayrıca bağımsız erişimli, kapalı spor salonları ve halk eğitim atölyeleri, sergi alanları, kontrollü bir ilişki ile okul yapısıyla da bağ kurmaktadır. Bu da yapının çok katmanlı sürekli yaşayan bir dönüştürücü mekan haline getirmektedir.

Proje 32 derslikli lise eğitim birimlerine ilave olarak, çalışan anneler gözönüne alınarak 6 derslikli bir anaokulu, çalışmayan ev kadınları göz önüne alınarak 8 adet bağımsız atölye alanları ile 7 adet de okul ile paylaşımlı atölye alanları, gençler için alternatif atölye çalışmaları ve kapalı spor alanlarını içermektedir. Ayrıca eğitim saatleri dışında kamusal bir toplanma ve paylaşım alanı haline gelmektedir.

 

Proje Künyesi

-Proje Adı: M.E.B. Gaziosmanpaşa Gelişim Lisesi

-Proje Yeri:  Gaziosmanpaşa , İstanbul

-Proje Ofisi: DİLEKCİ Mimarlık /DDA

-Tasarım Ekibi: Durmuş Dilekci, Gözde Bekmezci, Kaan Mert Erturgut, Necip Coşkun

-Proje Tarihi: 2020

-Arsa Alanı (m² ): 7.337 m²

-Toplam İnşaat Alanı (m²): 15.000 m²