3.BAHAR YAŞAM PROJESİ

Yaşlılıkta daha çok sosyalleşmeye ihitayaç duyarız. Malesef geleneksel aile yapısının sonucu olarak, yaşlılarımız, çocukların yanında yalnızlaşmış ve kopuk yaşamlar sürmekte…

Bu sosyal olgunun, üzerinde düşünülmeye değer bir konu olduğunu düşünüyorum. Bu dönemi üretken, paylaşımcı bir hale getirmek için, farklı meslek ve yaşa sahip, Ankara Fen Lisesi mezunları ile bu ortak paydalar çerçevesinde bir araya geldik.

Benim için bu projeyi özel yapan, bir kuruluş felsefesine sahip, üretken, paylaşımcı, sürdürülebilir, ekolojik, sosyal bir yaşam modeli önermesidir…

Böyle bir yerleşim yeri kavramı “yazlık ev” ya da “ikinci konut” gibi bilindik ve sık rastlanan oluşumlardan tamamen farklı özellikler taşımaktadır. Köy, esas olarak 12 ay boyunca orada yaşanacak biçimde planlanacaktır. Bu nedenle köyün, kurulacağı yöredeki çevre yerleşim birimlerinden yalıtılmış olmaması, köyün ve köy sakinlerinin yöre halkı ile etkileşim içinde olması istenmektedir. Köy halkı farklı mesleki deneyimlere sahip kişilerden oluşmakta. Çevre halkın eğitimi de, bu “köy modeli”nin çevresini olumlu yönde etkilemesi açısından çok önemli…

Bu proje hayata yeni bir bakış açısıyla, üretken paylaşımcı bir modeli önerirken çevreye verdikleri önem, enerji planlaması, suyun ve öteki kaynakların kullanımı, doğa ile etkileşimleri ile benzeri hususlarda gerek yöreye, gerekse ileride kurulacak benzeri yerleşim birimler için bir öncü,  olması beklenmektedir.

Proje kapsamında 92 müstakil konut, ile daha küçük alanlara sahip, 24 adet birimden iki katlı yapılar, sanat ve yemek atölyeleri, derslikler, kafe-restoran, oyun alanları, kütüphane, spa ve terapi merkezi, konuk evleri, ile tam donanımlı bakım odalarından oluşan bir tesis olmaı hedeflenmektedir.

Yer: Seferihisar, İzmir

Tarih: 2012- devam ediyor

Fotoğrafçı: Ali Bekman