ZORLU CENTER

Collaboration with Coop Himmelb(l)au ortaklığıyla hazırlanmıştır. Zorlu Center, İstanbul kent silüetine önemli derecede etki edecek, en önemli kentsel kesişim noktalarından birinde yer almaktadır.  Yarışma verisi olarak, kent silüeti içinde farklılaşan, kendi çekim merkezini oluşturabilecek bir proje tariflenmiştir. Proje birbirinden çok farklı karmaşık fonksiyon ilişkilerini kapsayan, yüklü bir program  içermektedir. Kent silüetinde massif bir etki yaratabilecek bu programın kontrollü olarak çözümlenmesi gerekmekteydi. Programın içindeki her bir fonksiyonun (her biri ayrı birer yapı gibi) ayrı biçimsel dillerle ifade edilmesinin getirdiği dinamizmin kent silüetinde daha dengeli duracağı sonucuna varıldı.  Bu amaçla proje bütününde kütleler farklı formlara parçalanıp bir harmoni içinde tekrar bir araya getirildi. Kentlere eklenen bu tip mega nesneler, kendi kimliğini kente kabul ettirmeye çalışır. Projenin plandaki spiral, girdap şekli, kentin önemli kesişim noktası üzerinde kendi çekim alanını yaratmak hedefini taşımaktaydı.

Yer: Levent, İstanbul

Tarih: 2009