SPK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Quad, İstanbul Finans Merkezi içinde geliştirilmiş bir fikir çalışması. Bizden beklenen tarihe öykünen bir projeydi.Bu argümanı kavramsal bir çıkış noktası olarak ele alıp ,günümüz modern mimarisinin enstrümanlarıyla ve yaklaşım modelleriyle tarihe öykün-meyen bir model haline dönüştürdük. Tasarım referansları basit geometrik örgüler ve kavramsal fikirlerdi.

 

Günümüz mimarisi ve tasarım yaklaşım modellerini sanatsal ve tarihi referansları bir altlık olarak kullanır… Bu referanslara öykünmez, benzemez ve yerine geçmeye çalışmaz. Proje tamamen kendi dilini oluşturur. Çıkış noktasından hemen sonra farklılaşır ve kendini anlatır….

 

Kullanılan patternler basit temellerden başlayıp, yüksek kompleksiteye ulaşan geometrik şekillerden üretilir. Projede; temelde simetri ve tekrarla çoğaltılan bu geometri, parametrik bir düşünceyle bozulmakta, coğaltılarak, kaydırılarak üst üste çakıştırılarak, üç boyutlu  yeni ve özgün bağlamdan kopmuş bir pattern haline gelmekte….

 

Mekanlaşma ve strüktürel kurgu; üçüncü boyuttaki bu boşaltmalar, yer değiştirmeler, bozulmalarla elde edilmekte…

 

Kavramlar ve fikirler

 

Süreklilik: Çıkış noktası ile son nokta arasında tasarım aynı omurga üzerinde şekillenir. Geometrik örgütlenme, mimari mekanlaşmaya ve strüktürel kurguya kesintisiz bir altlık oluşturur, ancak son ürün bu geometriden bağımsız kendini anlatır…

 

Kapı : Proje alanı İstanbul doğu girişinde bir eksenel ve karşılayıcı bir konumda… “kapı” kent girişleri için kuvvetli bir kavramdır. Kapının açtığı yırtık mimaride davetkar ve kütleyi parçalayan hafifleten bir figürdür. Proje üçüncü boyutta bu yırtık üzerine geliştirildi. Parçalanan alanlar mekanlaşmada faydalı alanlar haline getirildi.

Dışa doğru patlama, saçılma ve toplanma: Unique, tutarlı ve ritmik patern, tersine, odak-yörünge ilişkisi içinde patlatılmaktadır. Dışa doğru iten ve içe doğru çeken bir kurgu.  Odakta ana yapı, yörüngesinde destek hizmet birimlerinden oluşur. Odak ve yörünge arası boşluklar, geçiş ve ortak kullanım alanlarını oluşturur.

 

Zıtlık ve Denge: Projede genelde biribirine zıt kavramlar bir arada dengede kullanıldı. Bağlam – anti bağlam, basitlik-komplekslik, saçılma-toplanma, odak-yörünge veya ayrıştırılmış kabuk strüktür ilişkisi yerine bütünleşik yapı kurgusu gibi…

 

Kaligrafik bir yazının üçüncü boyuta kaldırıldığında, orada sadece  yazıdan değil soyut bir heykelden bahsedebildiğimiz gibi Quad’ta da artık geometrik patternlerden değil özgün bir yapı dilinden konuşabiliriz. Yersiz ve zamansız…

Yer: Ataşehir, İstanbul

Tarih: 2009-2010