HALİÇ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ

Haliç – Kağıthane – Ayazağa aksı, İstanbul’un Büyükdere  Caddesi aksına paralel yeni gelişim akslarından biridir. Bu aks üzerinde ticaret, eğitim, kültür ve turizm ekseninde yeni projeler ortaya çıkmaya başlıyor. Sütlüce Kampüs Projesi de bu bölgede göze çarpan projelerden biri. Toplam 36.000 m² kapalı alana sahip, Haliç silüetine karşı konumlanmış bir projedir. Sütlüce Projesi 3 ayrı blok ile küçük-orta ölçekli şirketler hedeflenerek tasarlandı. Katlarda 250 m² – 750 m² arası değişik büyüklükte alanlar kullanma imkanı var. Proje bulunduğu çevreye yenilikçi bir bakış getirmektedir.

Proje; bize geldiğinde proje alanı eğimli bir arazide tamamen tesviye edilmiş ve istinatlanmıştı. Ayrıca mevcut yapılaşma koşulları; ölçüleri tanımlanmış, çıkmaları ve üstünde çatısı olan Blok-Nizam bir yapı tipografisini öngörmekteydi. Gerçekte bu bölgedeki mevcut topografya eğimle ilişkili bir proje gerektirmesine rağmen, mevcut imar bu bölge için eğimi yok sayan, setlenmiş blok bir yapılaşmayı öngörmüş…

Biz de İstanbul’un geneline hakim olan bu imar kurgusunu ifadesel olarak farklılaştıracak ve bu limitleri esnetecek bazı denemelerde bulunduk. Blokların konturlarını yoketmek için formların içice geçmişliğini kuvvetlendirmeye çalıştık, bu aynı zamanda yapının çıkmalı ifadesini de ortadan kaldırdı.

Cephedeki düzensiz doluluk boşluklar ve iler-geri hareketler cepheye dinamizm vermektedir. Düzensizlik katlar arası süpriz bakış açıları yaratmaktadır. Yapının ön cephesi etkin güneşlenmeye sahip olması sebebiyle özellikle herhangi bir ek bir güneş kontrol cephe elemanına ihtiyaç duymayacak şekilde cam seçimi yapıldı. Buyaka projesi’ndeki yüksek katlı kulelerindeki matlık ve şeffaflık arasındaki yumuşak ve dramatik geçişliliği burada da görmekteyiz. Kullanılan malzemelerin azlığı ve dinginliği yapıya rafine bir ifade kazandırmaktadır.

 

Yer: Sütlüce, İstanbul

Tarih: 2009-2014

Fotoğrafçı: Alican Aktürk