FOLKART HILLS OTEL ve KONUT

Hills, Çeşme’nin karşısındaki bu lokasyon barındırdığı potansiyelleri açığa çıkartacak bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyordu. Mimari olarak silüet kriteri üzerinden hareket ettik. Yüksek eğimli bir arazideki programı nasıl yorumlayacağımız çok önemliydi. Eğime oturan ama silüet içinde eriyen bir proje oluşturmaya çalıştık. Farklı kademelere oturttuğumuz, 3 ayrı tepeleşmiş kütle geometrisiyle programın yaratabileceği siluetteki duvar etkisini kırmaya, akıcı bir silüet yaratmaya ve kendi topoğrafyamızı oluşturmaya çalıştık. Bu form dili üzerinden de projenin ismini koyduk.

Proje içindeki tüm birimlerin bakış açılarını değiştirerek sürpriz bakış açıları yarattık. Ana sirkülasyon alanlarında ve açık bahçe alanlarında yarattığımız geniş ve ferah iç bahçe  ve bahçeler ile açık alan tecrübelerini zenginleştirmekte, aynı zamanda denize kesintisiz bakan birimlere ait bahçeler ile denize bakışta doğrudan suyla buluşma özel olma hissini kuvvetlendirmeyi istedik..

Hills‘de geniş saçak alanları ihtiyaç duyulacak gölge alanlarını oluşturmaktadır.

Ayrıca sosyal alan içindeki restaurant, spor alanları ve termal kür merkezi, yapılara doğrudan bağlanmaktadır.

Yer: Çeşme, İzmir

Tarih: 2016-2018

Fotoğrafçı: Orhan Kolukısa