İSTANBUL FİNANS MERKEZİ

Proje yapısal duruşların farklı temsiliyetleri üzerine kurgulanmıştır. Proje arsa üzerinde geometrik olarak birbirinden farklı ve kendi ifadeleri olan yapılardan oluşmaktadır. Bu projede arsa üzerindeki yapısalyoğunluğun az hissedilmesi hedeflendi. Sakinlik, yalınlık ve ferahlık…

 

Yüksek katlı yapı tasarımında, daha iyi perspektifin olduğu üst katlarda, daha büyük kapalı alan yaratmak amaçlandı. Aynı zamanda alt katlarda dikdörtgen geometri üzerine oturan yapı, üst katlara çıkarken farklı bakış açılarını yakalamak için şekil değiştirmekte ve geometrisi daha büyük alan yaratacak şekilde genişlemektedir. Üçüncü boyutta bu hareketler silüette kaydadeğer ikonik bir etki yaratmakta. Yüksek katlı yapının yanında, batı yönünde kalan ters piramidal B yapısı ise, basit ve farklı duruşuyla diğerlerinden bağımsızlaşmaktadır. Bu yapı strüktürel kurgusunu mimari dil ile oluşturmaktadır. Arsanın Kuzey-Doğu yönündeki yatayda kurgulanmış C yapısı ise arsanın vadileşmiş bölgesinde bir köprü gibi yatayda kurgulanmıştır. Bu köprü yapı, alt kotlarında meydanlaşma ve ferahlık yaratırken, yüksek katlı yapının İKONİK gücüne katma değer sağlamakta… aynı zamanda vadiye akan rüzgar akışını da kolaylaştırmakta…

Yer: Ataşehir, İstanbul

Tarih: 2009-2010