TİM TOWER

Proje Ankara ili, İncek bölgesinde yapılmaktadır. İncek bölgesindeki bu yapılaşma alanı Gölbaşı gölüne bakan bir tepe yamacı üzerindedir.  Mevcut imar kodları yatırımcıları yüksek katlı yapı oluşturmaya yöneltmektedir.  Tİm Towers projesi 36 katlı 2 adet yapıdan oluşmaktadır. Kütleler etkin güneşlenme ve gölgelenme yönünü kullacak şekilde ve rüzgarın etkilerini minimize edecek şekilde arsa üzerinde kopnumlandırıldı. Yüksek katlı yapıların oluşturduğu yoğun silüet etkisini kırmak için 23 katın üstünde kütleyi geriye çekerek yapıyı parçaladık . Tüm katları saran teras alanları güvenlik alanı yaratmak amacıyla oluşturuldu. Aynı zamanda bu alanlar yer yer yeşil ve teras alanı olarak kullanıldı. Blokların geniş bölümlerinde her katta 3 farklı daire planı bulunur. Daralan alanlarında ise katta tek daire bulunmaktadır.

Yer: İncek, Ankara

Tarih 2013-2018

Fotoğrafçı: Özgür Arı