FATEKS FABRİKA

FATEKS FABRİKA YAPISI

Fateks Fabrikası Tem otoyolu üzerinde Esenyurt  bölgesinde yer almaktadır.  TEM gibi hızlı akan bir yoldan algılamanın dinamik, akıcı, çarpıcı etkilerini arttırmak için yapı cephesi bu devinimi verecek yapısal çizgileri barındırmaktadır. Cephe yatayda farklı boyutlarda “hız” ı vurgulayan doğrama boşlukları ile onların ifadesini kuvvetlendiren solid taş yüzeylerden oluşturulmuştur. Dolu yüzeylerdeki malzeme seçiminin çok akılcı ve ekonomik olması önemliydi. Yapı cephesinin 1 metresindeki sistem kesiti gerçekte 100 metre uzunluğundak cephenin tümüne kolay uygulanabilir bir sistem üzerine geliştirildi. Bu ise kolay uygulanabilirliği ve ekonomiyi beraberinde getirdi. Dolu yüzeylerde kullanılan kayseri taşı; kolay işlenme üretim kolaylılığı ve büyük ebat verme özelliği ile bizler için büyük avantaj sağladı

Bu ölçeke projelerde az malzeme ile doğru çözümler üretmek çok önemlidir. Yüzeylerin büyüklüğü yeterince güçlü bir etki yaratırken, bu etki gücünü malzeme çeşitliliği ile yarıştırmamak gerekir.

Yapı modern anlamda bir fonksiyon kutusudur. Tek ve büyük bir fonksiyonu barındırır. İç üretim mekanında doğal ışıktan faydalanmanın akıllı kullanımı, iç mekan ile dış mekan arasındaki tanımlı görsel ilişki bu yapı için vazgeçilmez unusurlardı. Bu sebeple cephede oluşturulan doğrama sistemleri, iç mekanda ışığı optimum kullanma imkanı, aynı zamanda üretim alanındaki dış mekan görsel ilişkisini tanımlamaktadır. Bu da tasarımın hem iç hem dış etkenlerle oluşturulduğunu en büyük göstergesidir.

Yer: Esenyurt, İstanbul

Tarih: 2003-2005

Fotoğrafçı: Ali Bekman